شرکت پرتو توربین پارس

مدیریت شرکت پرتو توربین پارس فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۸۸ و تحت برندهای شناخته شده آغاز نمود ودر سالهای نخست فعالیت خود توانست ضمن اجرای بسیاری از پروژه های جاری در صنعت نفت و گاز کشور ،بعنوان یکی از مدیران موثر در پروژه بومی سازی توربین گازی (SGT600)(IGT25)نقش موثری را ایفا کند.

بدلیل فضای رقابتی گسترده در حوزه بازسازی انواع توربین های گازی پرکاربرد در صنعت برق(وزارت نیرو) بر آن شد تا با ورود به این عرصه گامی موثر هرچند کوچک را برای مرتفع کردن نیاز این صنعت در کشور بردارد.

واحد فنی و مهندسی

در واحد فنی و مهندسی شرکت پرتو توربین پارس از ابتدای مذاکرات با مشتری و ارائه پیشنهاد قیمت تا شروع تولید اقداماتی بعمل می آید.

بازسازی قطعات داغ توربین

از مهمترین بخشهای شرکت پرتو توربین پارس بخش تعمیرات شرکت می باشد.

پروژه های اجرا شده

پروژه های انجام شده توسط شرکت مهندسی پرتو توربین پارس

پرتو توربین پارس

با رشدشتابان توربین های گازی و ضرورت تامین قطعات گران قیمت (قطعات داغ)این نوع توربین ها چه به صورت جایگزین،چه بصورت بازسازی شده ،صاحبان این صنایع را برآن داشت تا اقتصادی ترین روش جایگزینی(که همان بازسازی قطعات است)را انتخاب کنند،